:   


گزارش های تحلیلی

تحلیل تکنیکال وصنعت

۱۳۹۳-۰۹-۲۶

V.I.P

تصویر

ثفارس

۱۳۹۳-۰۹-۲۶

V.I.P

تصویر

تحلیل تکنیکال خشرق

۱۳۹۳-۰۹-۲۶

V.I.P

تصویر


مطالب آموزشی

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

ثمسکن

۱۳۹۳-۰۹-۲۶
ویژه

 

تصویر

فملی

۱۳۹۳-۰۹-۲۶
ویژه

تصویر

بانک دی

۱۳۹۳-۰۹-۱۵
V.I.P

تصویر

بانک ملت

۱۳۹۳-۰۹-۱۵
ویژه

تصویر

پتروشیمی زاگرس

۱۳۹۳-۰۹-۱۵
V.I.P

تصویر

قندی ها

۱۳۹۳-۰۹-۱۵
ویژه

تصویر

فولاد

۱۳۹۳-۰۹-۰۱
ویژه

  ...

تصویر

سایپا

۱۳۹۳-۰۸-۲۴
ویژه

تصویر

سیمان خزر

۱۳۹۳-۰۸-۲۴
ویژه

تصویر

ولساپا

۱۳۹۳-۰۸-۲۴
ویژه

تصویر

خودرو

۱۳۹۳-۰۸-۲۴
V.I.P

 

تصویر

وساپا و رنا

۱۳۹۳-۰۸-۱۸
V.I.P

تصویر

سرمایه گذاری آتیه دماوند

۱۳۹۳-۰۸-۱۸
ویژه

 

تصویر

وصندوق

۱۳۹۳-۰۸-۱۷
ویژه

تصویر

خساپا

۱۳۹۳-۰۸-۱۷
V.I.P

تصویر

سیمان غرب

۱۳۹۳-۰۸-۱۷
V.I.P

تصویر

وبصادر

۱۳۹۳-۰۸-۱۷
V.I.P

 

تصویر

فاراک

۱۳۹۳-۰۸-۱۷
V.I.P