:   


گزارش های تحلیلی

تحلیل تکنیکال ختوقا

۱۳۹۳-۱۱-۰۸

V.I.P

تصویر

گروه مسکن

۱۳۹۳-۱۱-۰۸

V.I.P

تصویر

تحلیل تکنیکال شاراک

۱۳۹۳-۱۱-۰۷

V.I.P

تصویر

گروه بانک

۱۳۹۳-۱۱-۰۸

ویژه

تصویر

مپنا

۱۳۹۳-۱۱-۰۸

ویژه

تصویر


مطالب آموزشی

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

حتاید

۱۳۹۳-۱۱-۰۸
ویژه

تصویر

سیمانی ها

۱۳۹۳-۱۱-۰۸
ویژه

تصویر

غبهشر

۱۳۹۳-۱۱-۰۸
ویژه

تصویر

بیمه البرز

۱۳۹۳-۱۱-۰۶
V.I.P

تصویر

باما

۱۳۹۳-۱۱-۰۶
ویژه

تصویر

بانک انصار

۱۳۹۳-۱۱-۰۶
V.I.P

تصویر

ولغدر

۱۳۹۳-۱۱-۰۶
V.I.P

 

تصویر

لیزینگ ایران

۱۳۹۳-۱۱-۰۶
V.I.P

تصویر

کچاد

۱۳۹۳-۱۱-۰۶
ویژه

تصویر

ثشاهد

۱۳۹۳-۱۰-۳۰
ویژه

 ...

تصویر

همراه

۱۳۹۳-۱۰-۳۰
V.I.P

تصویر

لیزینگ ایرانیان

۱۳۹۳-۱۰-۳۰
ویژه

 

تصویر

سپاها

۱۳۹۳-۱۰-۲۸
V.I.P

تصویر

خفناور

۱۳۹۳-۱۰-۲۸
ویژه

تصویر

وتوکا

۱۳۹۳-۱۰-۲۷
ویژه

تصویر

ثمسکن

۱۳۹۳-۰۹-۲۶
ویژه

 

تصویر

فملی

۱۳۹۳-۰۹-۲۶
ویژه

تصویر

بانک دی

۱۳۹۳-۰۹-۱۵
V.I.P