:   


گزارش های تحلیلی

مطالب آموزشی

ضریب بتا

عمومی

تصویر

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

خساپا

۱۳۹۵-۱۲-۲۸
VIP

تصویر

ولغدر

۱۳۹۵-۱۲-۲۵
VIP

تصویر

گروه پالایش

۱۳۹۵-۱۲-۲۵
VIP

تصویر

ثمسکن

۱۳۹۵-۱۲-۲۲
VIP

تصویر

خودرویی ها

۱۳۹۵-۱۲-۲۲
VIP

تصویر

گروه لیزینگ

۱۳۹۵-۱۲-۱۶
VIP

تصویر

گروه سیمان

۱۳۹۵-۱۲-۱۶
V.I.P

تصویر

فاذر

۱۳۹۵-۱۲-۱۶
V.I.P

تصویر

مپنا

۱۳۹۵-۱۲-۱۶
VIP

تصویر

ونیکی

۱۳۹۵-۱۲-۱۵
V.I.P

تصویر

فاذر

۱۳۹۵-۱۲-۱۵
V.I.P

تصویر

گروه پتروشیمی

۱۳۹۵-۱۲-۱۵
V.I.P

تصویر

شپنا

۱۳۹۵-۱۲-۱۵
V.I.P

تصویر

شاملا

۱۳۹۵-۱۲-۱۴
V.I.P

تصویر

ونیکی

۱۳۹۵-۱۲-۱۴
V.I.P

تصویر

فاذر و خصدرا

۱۳۹۵-۱۲-۱۴
VIP

تصویر

گروه خودرو

۱۳۹۵-۱۲-۱۰
VIP

تصویر

پتروشیمی فجر

۱۳۹۵-۱۲-۰۹
V.I.P