:   


گزارش های تحلیلی

تحلیل تکنیکال شاخص کل

۱۳۹۴-۱۱-۲۱

V.I.P

تصویر

حفاری

۱۳۹۴-۱۱-۲۱

V.I.P

تصویر

بهمن دیزل

۱۳۹۴-۱۱-۲۱

V.I.P

تصویر

یک سیگنال تکنیکال

۱۳۹۴-۱۱-۲۱

ویژه

تصویر

گروه بانک

۱۳۹۴-۱۱-۲۱

ویژه

تصویر

وتوکا

۱۳۹۴-۱۱-۲۰

ویژه

تصویر


مطالب آموزشی

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

شبریز

۱۳۹۴-۱۱-۲۱
V.I.P

تصویر

رتاپ

۱۳۹۴-۱۱-۲۱
ویژه

تصویر

حکشتی

۱۳۹۴-۱۱-۲۱
V.I.P

تصویر

دو کاشی ساز

۱۳۹۴-۱۱-۲۰
ویژه

تصویر

ولساپا

۱۳۹۴-۱۱-۱۸
V.I.P

تصویر

مپنا

۱۳۹۴-۱۱-۱۸
V.I.P

تصویر

بانک دی

۱۳۹۴-۱۱-۱۸
ویژه

تصویر

وبصادر

۱۳۹۴-۱۱-۱۸
ویژه

تصویر

خودرو

۱۳۹۴-۱۱-۱۸
V.I.P

تصویر

سایپا و زامیاد

۱۳۹۴-۱۱-۱۸
ویژه

تصویر

ورنا

۱۳۹۴-۱۱-۱۷
ویژه

تصویر

سرمایه گذاری سایپا

۱۳۹۴-۱۱-۱۷
V.I.P

تصویر

مسکن تهران

۱۳۹۴-۱۱-۱۷
ویژه

تصویر

پالایش نفت اصفهان

۱۳۹۴-۱۱-۱۷
V.I.P

تصویر

بانک حکمت

۱۳۹۴-۱۱-۱۷
ویژه

تصویر

وبصادر

۱۳۹۴-۱۱-۱۷
ویژه

تصویر

وسینا

۱۳۹۴-۱۱-۱۷
V.I.P

تصویر

فجر

۱۳۹۴-۱۱-۱۴
V.I.P