:   


گزارش های تحلیلی

پیشنهادات خرید روزانه _ چهارشنبه 29مرداد

1393-05-29

ویژه

تصوير

پیشنهادات خرید فردا به شرح زیر است :

گروه قندی

1393-05-29

ویژه

تصوير


مطالب آموزشی

نسبت P/E

عمومی

تصوير

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصوير

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصوير

وپترو

چهارشنبه ، 29 مرداد 1393 ، 03:38
ویژه

تصوير

خودرو

چهارشنبه ، 29 مرداد 1393 ، 03:37
ویژه

تصوير

حکشتی

چهارشنبه ، 29 مرداد 1393 ، 03:36
ویژه

تصوير

دپارس

چهارشنبه ، 29 مرداد 1393 ، 03:35
V.I.P

تصوير

ماشین سازی اراک

چهارشنبه ، 29 مرداد 1393 ، 03:34
ویژه

تصوير

ک ب س

سه شنبه ، 28 مرداد 1393 ، 00:34
ویژه

تصوير

گروه بانکی

سه شنبه ، 28 مرداد 1393 ، 00:33
V.I.P

تصوير

ثتران

سه شنبه ، 28 مرداد 1393 ، 00:32
ویژه

تصوير

کفپارس

سه شنبه ، 28 مرداد 1393 ، 00:31
ویژه

تصوير

مپنا

سه شنبه ، 28 مرداد 1393 ، 00:30
V.I.P

تصوير

خاور

سه شنبه ، 28 مرداد 1393 ، 00:29
ویژه

تصوير

فولاد میلاد

دوشنبه ، 27 مرداد 1393 ، 06:56
ویژه

تصوير

گروه قندی

دوشنبه ، 27 مرداد 1393 ، 06:54
V.I.P

تصوير

کروی

دوشنبه ، 27 مرداد 1393 ، 06:54
ویژه

تصوير

خپارس

دوشنبه ، 27 مرداد 1393 ، 06:53
V.I.P

تصوير

فلوله

دوشنبه ، 27 مرداد 1393 ، 06:51
ویژه

تصوير

ثتران

يكشنبه ، 26 مرداد 1393 ، 02:43
ویژه

تصوير

حسینا

يكشنبه ، 26 مرداد 1393 ، 02:43
V.I.P