:   


گزارش های تحلیلی

گروه خودرو

۱۳۹۶-۰۲-۰۶

V.I.P

تصویر

یک سیگنال کم ریسک

۱۳۹۶-۰۲-۰۴

V.I.P

تصویر

گروه خودرو

۱۳۹۶-۰۲-۰۴

V.I.P

تصویر


مطالب آموزشی

ضریب بتا

عمومی

تصویر

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

کهمدا

۱۳۹۶-۰۲-۰۳
VIP

تصویر

شبندر

۱۳۹۶-۰۲-۰۲
V.I.P

 

تصویر

فخوز

۱۳۹۶-۰۲-۰۲
V.I.P

تصویر

مپنا

۱۳۹۶-۰۲-۰۲
VIP

تصویر

ولغدر

۱۳۹۶-۰۱-۳۰
VIP

تصویر

شپارس

۱۳۹۶-۰۱-۲۹
V.I.P

تصویر

فاذر

۱۳۹۶-۰۱-۲۸
V.I.P

تصویر

حریل

۱۳۹۶-۰۱-۲۸
V.I.P

تصویر

مپنا

۱۳۹۶-۰۱-۲۸
V.I.P

تصویر

چکاوه

۱۳۹۶-۰۱-۲۶
V.I.P

تصویر

حریل

۱۳۹۶-۰۱-۲۶
V.I.P

تصویر

گروه خودرو

۱۳۹۶-۰۱-۲۶
V.I.P

در...

تصویر

حریل

۱۳۹۶-۰۱-۲۶
V.I.P

تصویر

پلاسک

۱۳۹۶-۰۱-۲۳
V.I.P

تصویر

نفت پارس

۱۳۹۶-۰۱-۲۱
V.I.P

تصویر

گروه رایانه

۱۳۹۶-۰۱-۲۱
VIP

تصویر

بکاب

۱۳۹۶-۰۱-۱۹
V.I.P

تصویر

پالایشی ها

۱۳۹۶-۰۱-۱۹
V.I.P